Преглед на расходи

1. Преглед по функции

{{m.TitleMK}}
{{m.subtotal | number:0}}
{{(m.subtotal/Total)*100 | number :2 }}%
TOTAL
{{TotalFn | number:0}}
100%

2. Расходи

{{t.TitleMK}}
{{t.subtotal | number:0}}
{{(t.subtotal/Total)*100 | number :2 }}%
TOTAL
{{Total | number:0}}
100%
2.{{$index+1}} {{t.TitleMK}}
{{t.subtotal | number:0}}
{{(t.subtotal/Total)*100 | number :2 }}%
{{m.TitleMK}}
{{m.subtotal | number:0}}
{{(m.subtotal/t.subtotal)*100 | number :2 }}%